Avantatges

El sistema constructiu Steel Framing està composat per elements estructurals, aïllaments, acabats exteriors i interiors, instal.lacions, etc, que en conjunt aconsegueixen una optimització de recursos, de materials, de mà d'obra i de temps d'execució, per tant  optimiza els costos.Construccio Elicsia Steel Framing Avantatges

12 Raons per escollir Steel Framing como a sistema constructiu:

 1. És un Sistema Obert perquè es pot combinar amb altres materials dins d'una mateixa estructura, o ser utilitzat com a únic element estructural; pot conviure perfectament amb qualsevol altra tipologia de construcció (formigó, acer laminat, maçoneria, etc).
 2. És un Sistema Flexible on l'arquitecte, l'enginyer, el constructor o el projectista pot dissenyar sense restriccions. A això se li afegeix el considerable increment de qualitat, essent l'obra seca integral un sistema en el que cada m2 de l'edificació, cada material, cada sistema, està certificat amb garantia europea (marcat CE).
 3. És un Sistema Racionalitzat per les seves característiques i processos, ja que estableixen la necessitat de pensar i treballar amb 3 decimals, fent més precisa la documentació d'obra i la seva execució. La precisió pròpia del material en la seva conformació, permet un millor control de qualitat. En situacions de treballs de gran envergadura, l'estandarització es fa notable i contribueix a la disminució i optimització dels recursos.
 4. Aporta confort i estalvi d'energia. El sistema permet aportar i executar els aïllaments, les instal.lacions i tots els elements que dónen major confort de la construcció, d'una forma més eficient. El Steel Framing és especialment apte per qualsevol tipus de clima i situació geogràfica, sobre tot els extrems.
 5. Construccio Elicsia Steel Framing Avantatges3Assegura una Optimizació de Recursos per ser un sistema lleuger ens dóna la possibilitat de rapidesa d'execució. L'execució de les instal.lacions és realment senzilla i molt eficient. Aquestes característques influeixen en gran mesura en l'aprofitament dels materiales i de la mà d'obra, ja que la planificació es fa més senzilla i precisa.
 6. És un sistema Durable. A l'utilizar materials inerts i nobles com l'acer galvanitzat entre d'altres, es converteix objetivament en extremadament durable a través del temps. Se sap que aquest tipus d'estructures duren un mínim de 300 anys (contrastat) i a partir d'aquesta dada, no es coneixen límits a dia d'avui; podem dir doncs que la seva vida és ilimitada.
 7. És un sistema Reciclable ja que la composició de l'acer produït en l'actualitat inclou més d'un 80% d'acer reciclat. Si a això li afegim la possibilitat de reutilizació o d'un nou reciclatge, estem parlant del sistema d'edificació més respectuós amb el medi ambient.
 8. Amb Alta Resistència mecànica i seguretat estructural. Les noves aleacions tecnològiques juntament amb la galvanització de l'acer, fa del sistema un sistema molt resistent als impactes. Per altra banda, els panells d'OSB, panells de ciment/85% fusta reciclada, i d'altres, proporcionen al conjunt resistència mecànica, resistència a impactes i bona estabilitat dimensional (segons "Steel Framing, estructuras de acero galvanizado; Solreal, López, Eduardo (2007)").
 9. Excel.lent comportament davant dels sismes. Així ho demostra "Steel Framing, estructures d'acer galvanitzat; Solreal, López, Eduardo (2007) i el Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES)".
 10. Excel.lent estructura per allotjar els aïllaments acústics i tèrmics. Les instal.laacions elèctriques, sanitàries, d'extracció d'aire, gas, recollida i gestió d'aigua de pluja, etc, es disposen a través dels forats fets per a aquesta funció en els perfils, així com a través dels forjats d'entreplanta
 11. Reducció de temps de disseny i execució a través de la industrialització del procés, comptant amb una òptima comunicació entre software de disseny i càlcul, i la maquinària de fabricació.
 12. Reducció de costos directes i indirectes:

Construccio Elicsia Steel Framing Avantatges2♥ Menys mijans auxiliars necessaris (no hi ha necessitat de grues de gran tamany)

♥ Menor temps de disseny

♥ Menys residus d'obra

♥ Menys emissions de CO2

♥ Menys proveïdors involucrats en el procés

♥ Menor temps d'execució

♥ Construcció sostenible

♥ Deconstrucció eficaç i sostenible

Col.laboradors i Delegacions

logo JordisCabre
Cabré Group
Reus
www.cabregroup.com

logo spazzio one
Spazzio one
València
www.spazzione.com

IMM red
Immobiliària Montseny Montnegre
Sant Celoni
www.imontseny.com