Avís legal

I- Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis professionals de “Elicsia Singular SL” societat unipersonal, amb domicili a 08440 Cardedeu, carrer Bellsolar 74 Local 1 i NIF B65805012, en lo successiu anomenat “el Titular”.

II- Propietat Intelectual

Els continguts d’aquesta web, inclosos entre d’altres logotips, imatges, animacions, textes, gràfics o aplicacions informàtiques, en qualsevol format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom del domini www.elicsia.com són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intelectual i, en el seu cas,  industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de dominis.

Es permet la utilització o reproducció total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervíncul a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intelectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’orígen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contraries a la llei, moral o d’ordre públic, que puguéssin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competencia deslleial o, en general, en contra de lo disposat en aquest document.

III- Protecció de Dades de Caràcter Personal

Al navegar per aquestes pàgines, vostè facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva direcció IP (identificador únic per la transmissió de paquets entre ordinadors conectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquesta, el seu sistema operatiu i  navegador utilitzat. Sense perjudici de que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menos que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la conexió a Internet a la que correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament pel control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l’obtenció de dades personals sense el vostre consentiment, salvant els utilitzades per Google Analytics. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc. que, d’acord amb els seus termes del servei, seran utilitzats amb la pretensió de seguir la pista de l’ús de la web, recopilant informes de l’activitat de la mateixa així com d’internet. Google afirma que podrà transmetre aquesta informació a tercers quan la llei li ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de que disposi Google. A l’utilitzar aquest lloc web, vostè consinteix el tractament d’aquestes dades per part de Google en la forma i per la finalitat assenyalades.

En cas de que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, sigui per telèfon, correu ordinari o electrònic, les seves dades podran ser guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, sugerència o queixa, informar o prestar el servei sol.licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers, sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es trobarà convenientment inscrit en el Registre General de la AEPD i sobre ell s’aplicaran les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

Vostè tindrà dret a accedir a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel.lar-les, així com a oposar-se a tot tractament respecte a les mateixes, amb les excepcions i límits establerts a la legislació aplicable. En cas de que desitgi exercir aquest dret, dirigeixi una sol.licitud signada i dirigida al Titular, a la direcció del Titular indicada en la secció Contacte d’aquesta web, acompanyant  fotocòpia del seu DNI o document legal equivalent  al Titular. A la web de la AGPD tenen a disposició models de formularis i més informació relativa a aquest tema.

IV- Limitació de Responsabilitat

Els continguts d’aquesta web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen informació històrica o científica, per lo que el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pugués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus objectius informatius generals.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen a aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o indicar altres punts de vista. La seva inclusió no implica l’acceptació dels seus continguts, ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquestes webs, per lo que declina tota responsabilitat en relació als mateixos, així com pels danys que puguéssin produïr-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), doocuments o fitxers. El Titular només podrà ser responsable sobre aquests continguts d’acord amb lo establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic, en cas de que, habent tingut coneixement efectiu de la seva il.licitud o de que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suplimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

El Titular no garantitza la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, per lo que declina qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos motius.

V- Modificacions y Actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació de la mateixa.

Col.laboradors i Delegacions

logo JordisCabre
Cabré Group
Reus
www.cabregroup.com

logo spazzio one
Spazzio one
València
www.spazzione.com

IMM red
Immobiliària Montseny Montnegre
Sant Celoni
www.imontseny.com