Sistema i avantatges

Nosaltres oferim un sistema constructiu innovador basat en la construcció en sec, sostenible i integral mitjançant estructures d'acer lleuger d'alta qualitat. Aquest sistema és també conegut com a Light Steel Framing o Steel Framing (en anglès). Edifiquem de forma més rendible, més ràpida, més segura, més funcional i més responsable amb el medi ambient. A Elicsia Singular som fabricants.

com ho fem

">

Informació tècnica:

El material emprat és acer galvanitzat. Per l'el.laboració dels perfils que formaran l'esquelet de l'estructura final de barres interconectades, utilitzem acer S 280 GD + Z 275 en forma de bobines segons normes DIN EN 10326 amb les següents propietats mecàniques:

Límit elàstic de 2.800 Kg/cm2 = 280 N/mm2

Resistència a la tracció de 3.600 Kg/cm2 = 360 N/mm2

Els espessors poden anar des de 1.00 mm a 3.00mm, essent els més emprats els de 1,50 mm a 2,50 mm.

steel profesio1-300x196

Avantatges de l'aplicació de l'acer lleuger galvanitzat:

Gran estabilitat dimensional.

♥ El recobriment amb zenc que forma el galvanitzat (Z275=275gr/m2) el converteix en un material idoni per climes marítims ja que proporciona una adequada protecció contra la corrosió. És un material no combustible amb una alta resistència al foc. Protegit amb els materials inerts corresponents, es converteix en un material amb unes prestacions de major qualitat que els materials dels sistemes tradicionals o humits de construcció.

♥ L'acer galvanitzat no és atacat per les termites ni per altres insectes indesitjables per la funcionalitat de l'estructura, així com tampoc sufreix corrosió, aluminosi, dilatatacions per expansió o contracció, ni cap de les patologies que sufreix el formigó armat.

100% reciclable. Actualment més del 80% de l'acer utilitzat en construcció és acer reciclat ("European Light-Weight Steel Framed Construction, European Light Steel Construction Association-2005")

 

Múltiples beneficis:

 1 Temps de construcció més curts i més fàcilment previsibles:

El sistema industrialitzat d'acer lleuger, per modularitat i simplicitat permet construir estructures complexes molt més ràpidament que amb d'altres sistemes així com preveure millor els temps i recursos destinats a la producció. Treballar amb acer com a matèria prima és un altra avantatge ja que es tracta d'un material estable i abundant, amb poques fluctuacions de preu. La construcció en sec també elimina el temps d'assecat dels formigons, guixos, etc.

♥ Tota l'estructura d'una casa de 200m2 es fabrica en 10 hores.

♥ Tots els panells d'estructura a mida transportable es munten a taller en 24 hores.

Tota l'estructura de la casa de 200m2 es munta in situ per 4 operaris en 40 hores (5 dies), quedant a punt de panellar.

2 Més gran, més alt:

En construccions en alçada, l'acer té grans avantatges ja que no s'altera amb la humitat ni amb la pressió. Això ajuda a preveure esquerdes en els acabats. L'acer també és isotòpic, és a dir, que té les mateixes propietats dimensionals en totes les seves direccions.

 

3 Fet per durar, no combustible i inorgànic:

L'acer és un mateial no combustible que aguanta altes temperatures sense trencar-se ni deformar-se, cosa que permet a aquestes estructures ser més resistents i amb menor tendència a propagar incendis. El recubriment de Zenc preveu també l'oxidació i la corrosió. L'absència total de materials orgànics el fa resistent a plagues i corrosions, independentment de l'entorn en el que es troba (zones salines, plujoses, ...)

4 Eficiència energètica:

Els edificis construïts amb Steel Framing presenten numerosos avantatges pel que fa al seu aïllament i la transmissió del calor, tant en ambients freds com càlids. Quan parlem d'eficiència energètica estem parlant d'estalvi real d'energia, el que suposa d'una banda reducció de costos energètics i de l'altra major sostenibilitat econòmica i ambiental.

5 Més sostenible:

Tant per la reducció de cost i quantitat de materials davant d'altres, com pel procés de fabricació, l'acer és un material de construcció sostenible. Si a això li afegim la seva alta durabilitat i que és 100% reciclable, ens trobem davant d'un dels mètodes constructius amb menor impacte ambiental negatiu.

 

Detalls fonamentals de la fabricació amb Steel Framing:

PerfilCAquest acer, presentat en bobines, és conformat en fred amb maquinària especial fins a l'obtenció dels perfils finals amb les seves seccions transversals específiques.

Els perfils que donaran lloc a l'entramat de barres de l'estructura final són perfils en "C", units amb reblons i cargols especials. Aquests perfils presenten també forats cada certa distància per donar pas a les instal.lacions.

Els més utilitzats són els perfils en "C" de mides: 89x47x1,2mm, 100x47x1,5mm, 150x47x1,5mm, 200x47x2mm 250x47x2mm. Aquest tipus de secció permeten múltiples combinacions entre elles (doble, triple o fins a seccions quàdruples) per formar seccions de major resistència d'acord amb els requeriments estructurals o per resoldre entregues.

A les subpestanyes consecutives (enginyeria, fabricació, ...) descrivim les diferents fases que entren en joc des del disseny i càlcul d'estructura fins a l'aixecament i col.locació de l'estructura a l'obra.

 puny ok

El sistema de producció i fabricació exclusiu d'Elicsia Singular «divisió Steel Framing», és un dels punts fonamentals del mateix, donat que d'això en depèn l'estalvi en temps d'execució, exactitut i qualitat del producte, estalvi econòmic i innovació tecnològica inclosa en el procés.

Col.laboradors i Delegacions

logo JordisCabre
Cabré Group
Reus
www.cabregroup.com

logo spazzio one
Spazzio one
València
www.spazzione.com

IMM red
Immobiliària Montseny Montnegre
Sant Celoni
www.imontseny.com