Forjats

forjadosSense temps intermitjos d'espera, sense necessitat d'encofrats

Els forjats els resolem amb els mateixos perfils "C" que formaran un entramat de barra en disposició tipus gelosia, oferint així una més que òptima resistència, essent una sol.lució ideal pel que fa a optimització de temps d'execució no només de l'estructura en si mateixa sinó també facilitant el pas d'instal.lacions de tot tipus a través de l'entramat.

Una altra avantatge d'aquest tipus de sol.lució radica en el fet que a l'hora de realitzar els sostres, els propis elements de l'estructura ens serveixen per fixar plaques de guix laminat o qualsevol altre tipus de sol.lució de sostre que vulguem utilitzar, pel que novament trobem ESTALVI ECONÒMIC i D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS en aquests elements auxiliars.

D'aquesta manera guanyem en funcionalitat, puguent decidir-nos per qualsevol tipus d'acabat final (tarima flotant, ceràmic, en sec, en humit, terres radiants, etc)

forjado

 Així mateix, quan materialitzem els terres en aquest tipus de forjats es pot optar per diversos sistemes. Els més utilitzats són:

ChapaColaboranteOpció humida mitjançant xapa col.laborant:

 

 

 

 

 

 

 

Opció humida mitjançant argila expandida:argila expandida

 

 

 

 

 

 

 

 

Opció seca mitjançant col.locació de panells OSB:20b

 

 

 

 

 

 

 

   puny ok

Amb els forjats d'Elicsia Singular «divisió Steel Framing», guanyeu en funcionalitat

 

Col.laboradors i Delegacions

logo JordisCabre
Cabré Group
Reus
www.cabregroup.com

logo spazzio one
Spazzio one
València
www.spazzione.com

IMM red
Immobiliària Montseny Montnegre
Sant Celoni
www.imontseny.com